Biuro organizacyjne: Casus

Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy

 

Zbliża się termin naszej XXIV Wiosennej Konferencji Sekcji Rytmu Serca PTK - dorocznego spotkania lekarzy, pielęgniarek i techników zajmujących się na co dzień problemami diagnostyki
i leczenia zaburzeń rytmu serca – POLSTIM 2013. W tym roku w dniach 12-15.06.2013 gościny udzieli nam Hotel Mercure we Wrocławiu. Liczymy, że urok miasta i niezwykła gościnność jego mieszkańców zyskają Państwa akceptację i będą sprzyjać pozyskiwaniu wiedzy, zdobywaniu nowych doświadczeń zawodowych, ale też tworzyć wspaniałe tło dla spotkań towarzyskich.

 

Tegoroczna Konferencja odbywa się w 50-tą rocznicę wszczepienia pierwszego stymulatora
w Polsce. Dokonał tego 12 września 1963 roku w Gdańsku Prof. Zdzisław Kieturakis.

 

W ramach Konferencji w dniu 12.06.2012 zaplanowano trzy oddzielne kursy poświęcone:
1) elektrofizjologii i ablacji,
2) leczeniu przy użyciu kardiowerterów-defibrylatorów oraz
3) stymulacji resynchronizującej.

 

Podczas Konferencji, oprócz sesji prezentujących prace oryginalne, będzie można także uczestniczyć w sesjach edukacyjnych poświęconych farmakoterapii zaburzeń rytmu serca, profilaktyce i ocenie ryzyka nagłego zgonu sercowego, zagadnieniom związanym z diagnostyką
i leczeniem migotania przedsionków, terapii przeciwkrzepliwej, powikłaniom elektroterapii, zastosowaniu metod obrazowych w elektroterapii, omówieniu wyników nowych wieloośrodkowych badań klinicznych. Spodziewamy się przyjazdu wybitnych specjalistów
z ośrodków zagranicznych, w tym młodych kardiologów reprezentujących ESC Cardiologists
of Tomorrow.

 

W trakcie naszej Konferencji, w dniu 13.06.2013 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Rytmu Serca, które wybierze nowe Władze Sekcji na kadencję 2013-2015. Pod przewodnictwem Jarka Kaźmierczaka będą one reprezentować środowisko elektrofizjologii
i elektroterapii przez najbliższe 2 lata. Wyzwania, przed którymi stajemy, wymagają od nas rozsądnych wyborów i powierzenia mandatu ludziom, którzy zechcą poświęcić swój czas dla rozwoju dyscypliny, wprowadzania nowych technologii, edukacji i podnoszenia kwalifikacji personelu i jakości świadczonych usług.

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy – do zobaczenia we Wrocławiu.

 

Z wyrazami szacunku

 

Artur Fuglewicz

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

POLSTIM 2013

Przemysław Mitkowski

Przewodniczący Sekcji Rytmu Serca

Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego