Biuro organizacyjne: Casus

Honorowe Patronaty

Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, że honorowy patronat nad konferencją objęli
Rafał Dutkiewicz - Prezydent Miasta Wrocławia
Marek Ziętek – JM Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Grzegorz Stoinski - Komendant Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu