Biuro organizacyjne: Casus

Wytyczne przygotowania slajdów

1. Prezentacje multimedialne przygotowane na nośniku (pen drive, płyta CD) w programie PowerPoint, prosimy przekazać najpóźniej na 0,5 godziny przed sesją do punktu przyjmowania prezentacji. 
Prezentacje inne niż Power Point powinny być zapisane jako samouruchamiające się lub zawierać w folderze odpowiedni program odtwarzający i powinny zostać przekazane na 1 godzinę przed sesją, w której mają być prezentowane do punktu przyjmowania prezentacji.

Prosimy o zapisywanie prezentacji na CD-romie lub pen-drive. Filmy powinny być zapisane w formacie *.avi lub *.mpg (odtwarzane w Windows Media Player ) i mieć bezpośrednią ścieżkę dostępu (zapisane bezpośrednio w folderze prezentacji). Jeżeli filmy były kompresowane przez divix lub xivid i posiadają kodeki, to kodeki te powinny znaleźć się w folderze z prezentacją. Prezentacje przygotowane w środowisku innym niż Windows mogą mieć nieco inny sposób wyświetlania czcionek, kolorów, wielkości okienek itp., za co Komitet Organizacyjny nie odpowiada.
 
2. Prezentacje powinny być opisane tytułem, imieniem i nazwiskiem autora i kolejnym numerem prezentacji.
 
 
3. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie czasu przeznaczonego na prezentacje i czasu trwania całej sesji.
 

4. Nawiązując do zasad obowiązujących podczas kongresów ESC, AHA i ACC, zachęcamy do deklarowania potencjalnych konfliktów interesów na początku prezentacji.