Biuro organizacyjne: Casus

Lokalizacja obiektu

Informacje dla Wystawców

1. Miejsce konferencji: Hotel Mercure Centrum we Wrocławiu, Plac Dominikański 1, 50-159 Wrocław

2. Najpóźniej 3 dni przed imprezą prosimy przesłać informacje określające:

  • Zapotrzebowanie na meble na stoiskach (stoły, krzesła)
  • Zapotrzebowanie na pobór mocy

3. Transport materiałów na poziom +1 odbywa się przez windę lub schodami.

4. Montaż stoisk wystawienniczych jest możliwy 11.06.2013 od godz. 17:00 do godz. 22:00 oraz 12.06.2013 od godz. 8:00 do godz. 12:00. Demontaż – 15.06.2013 od godz. 13:30 do godz. 22:00.

5. Kable leżące na podłodze muszą być odpowiednio zabezpieczone, np. przyklejone do podłogi czarną taśmą.

6. Maksymalne wysokości w pomieszczeniach wystawienniczych - 2,5 m. Przygotowanie elementów wystawy o odpowiednich wymiarach lży w gestii klienta.

7. Prosimy o nie przytwierdzanie posterów / banerów do ścian, drzwi, sufitów.

8. Dla zainteresowanych zostanie udostępnione zamykane na klucz pomieszczenie do przechowania materiałów ze stoisk w godzinach nocnych.

9. Materiały drukowane do umieszczenia w torbach konferencyjnych powinny być dostarczone do obiektu w dniu 11.06.2013 w godz. 9:00 – 16:00 i właściwie zaadresowane:

Hotel Mercure Centrum we Wrocławiu

Plac Dominikański 1

50-159 Wrocław

Z dopiskiem „Konferencja Sekcji Rytmu Sercai PTK, 12-15.06.2013 - materiały do teczek”